C-295/06 Danmark et al. mod Kommissionen (Bromerede flammehæmmere) (DOM)

Sagen omhandler: Direktiv 2002/95/EF — elektrisk og elektronisk udstyr — begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer — decabromodiphenylether (deca-BDE) — Kommissionens beslutning 2005/717/EF — undtagelse af deca-BDE fra anvendelsesforbuddet — annullationssøgsmål — Kommissionens gennemførelsesbeføjelser — tilsidesættelse af bemyndigelse.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Domstolen har den 1. april 2008 afsagt en dom, hvori den annullerer en kommissionsbeslutning, som fjernede en bestemt type bromerede flammehæmmere (deca-BDE), fra en EU-liste over farlige stoffer, som er forbudt i elektrisk og elektronisk udstyr

  Dommen er en meget klar underkendelse af Kommissionens beslutning. At der desuden er tale om en sag, som der ikke har været retlig tvivl om, hvordan skulle afgøres, understreges af, at Domstolen har valgt at pådømme sagen uden generaladvokatens forslag til afgørelse. Denne fremgangsmåde kan efter Domstolens statut anvendes, hvis Domstolen finder, at sagen ikke rejser nye retsspørgsmål.


  Dokumenter fra Domstolen:

  Kendelse af 16. november 2006 (Forening med sag C-14/06 Europa-Parlamentet mod Kommissionen)

  Dom af 1. april 2008

   

  Dokumenter fra Folketinget:

  Danmark vinder sag om bromerede flammehæmmere ved EF-Domstolen 
  Dokumentreference: EU-note (072) E 26 

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik