C-303/06 S. Coleman mod Attridge Law og Steve Law (DOM)

Sagen omhandler: Socialpolitik - direktiv 2000/78/EF - ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv - artikel 1, artikel 2, stk. 1, artikel 2, stk. 2, litra a), og artikel 2, stk. 3, samt artikel 3, stk. 1, litra c) - direkte forskelsbehandling på grund af handicap - chikane i relation til handicap - afskedigelse af en ansat, som ikke selv lider af et handicap, men hvis barn er handicappet - omfattet af direktiv - bevisbyrde.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Direktiv 2000/78 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, og navnlig artikel 1, og artikel 2, stk. 1, og stk. 2, litra a), skal fortolkes således, at det heri fastsatte forbud mod direkte forskelsbehandling ikke er begrænset til personer, som selv har et handicap. Det ligebehandlingsprincip, som tilstræbes garanteret med dette direktiv hvad angår beskæftigelse og erhverv, gælder således ikke for en bestemt persongruppe, men finder anvendelse af de grunde, som er nævnt i direktivets artikel 1.

  Når en arbejdsgiver behandler en ansat, der ikke selv har et handicap, ringere end en anden ansat bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation, og det er bevist, at den ringere behandling, som den ansatte har været udsat for, skyldes et handicap hos den pågældendes barn, som vedkommende yder hovedparten af den pleje, barnet har brug for, er en sådan behandling i strid med forbuddet mod direkte forskelsbehandling i dette direktivs artikel 2, stk. 2, litra a).

   

  Forelæggende Ret:

  Employment Tribunal, London South


  Samling af Afgørelser:

  2008 side I-05603 

   

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 10. juli 2006

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 31. januar 2008

  Dom af 17. juli 2008


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål: 
  Henvendelse af 28/8-08 fra Dansk Arbejdsgiverforening vedr. høringssvar vedr. Kommissionens forslag til direktiv om ligebehandling 
  KOM [2008] 0426 – bilag 3 af 28. august 2008

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik