C-308/06 The International Association of Independent Tanker Owners m.fl. mod Secretary of State for Transport (DOM)

Sagen omhandler: Søtransport - forurening fra skibe - direktiv 2005/35/EF - gyldighed - Montego Bay-konventionen - Marpolkonvention 73/78 - retsvirkninger - mulighed for påberåbelse - grov uagtsomhed - retssikkerhedsprincippet.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  1) Gyldigheden af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/35/EF af 7. september 2005 om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner for overtrædelser kan ikke vurderes:

  – hverken med hensyn til den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe, undertegnet i London den 2. november 1973, som suppleret ved protokollen af 17. februar 1978

  – eller med hensyn til De Forenede Nationers havretskonvention indgået i Montego Bay den 10. december 1982.

  2) Gennemgangen af det fjerde spørgsmål har intet frembragt, der kan rejse tvivl om gyldigheden af artikel 4 i direktiv 2005/35 med hensyn til det generelle retssikkerhedsprincip.

  Forelæggende ret:

  High Court of Justice (England). (Sagnr. CO/10651/2005)

  Referencer:

  Denza, Eileen: A note on Intertanko, European Law Review 2008 p.870-879

  Samling af Afgørelser:

  2008 side I-04057

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 14. juli 2006

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 20. november 2007

  Dom af 3. juni 2008

   

  Dokumenter fra Folketinget:

  Notat om afgivelse af skriftligt indlæg i sag C-308/06 om direktiv om forurening fra skibe 
  Alm. del - bilag 70 af 20.november 2006 
   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik