C-319/06 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg (Udstationering) (DOM)

Sagen omhandler: Traktatbrud - udstationering af arbejdstagere - fri udveksling af tjenesteydelser - direktiv 96/71/EF - bestemmelser af hensyn til den offentlige orden (ordre public) - ugentlig hviletid - forpligtelse til at fremlægge dokumenter om en udstationering alene på de nationale myndigheders opfordring hertil - forpligtelse til at udpege en ad hoc-befuldmægtiget, som opbevarer alle de dokumenter, der er nødvendige for kontrollen.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Domstolen kommer frem til, at Luxembourg i lov af 20. december 2002 stiller en række krav til udenlandske tjenesteydere, som rækker ud over udstationeringsdirektivets kerne af ufravigelige regler om minimumsbeskyttelse.

  Domstolen finder ikke, at Luxembourg har godtgjort, at denne udvidelse i forhold til den udtømmende opregning af områderne i udstationeringsdirektivet kan begrundes i direktivets artikel 3, stk. 10, første led om grundlæggende retsprincipper (”ordre public”). Domstolen finder ligeledes, at Luxembourg er gået for langt i forhold til kontrolforanstaltninger overfor udenlandske virksomheder. 

  Dokumenter fra Domstolen:

  Stævning af 20. juli 2006

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 13. september 2007

  Dom af 19. juni 2008


  Folketingets dokumenter: 

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Vurdering af Luxembourg-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på udstationeringsområdet 
  Alm. del (08) – bilag 36 af 23. oktober 2008

  Samrådsspørgsmål C:
  Samrådsspm. om konsekvenserne af EF-Domstolens dom i sag C-319/06 vedr. udstationering af arbejdstagere, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 
  Alm. del (08) – samrådsspørgsmål C af 9. oktober

  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 24. oktober 2008

  Offentligt referat fra Europaudvalgets møde den 24/10-08 (læs fra side 155)
  Alm. del (08) – bilag 54 af 12. november 2008

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik