C-346/06 Dr. Dirk Rüffert mod Land Niedersachsen (DOM)

Sagen omhandler: Artikel 49 EF - fri udveksling af tjenesteydelser - restriktioner - direktiv 96/71/EF - udstationering af arbejdstagere som led i levering af tjenesteydelser - fremgangsmåder med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter - social beskyttelse af arbejdstagerne.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Domstolen har den 3. april 2008 afsagt dom i den såkaldte Rüffert-sag.

  Dommen følger i sporet af dommene i hhv. Vaxholm/Laval-sagen og Viking Line-sagen fra december 2007, som satte fokus på forholdet mellem arbejdstagerettigheder og den fri udveksling af tjenesteydelser.

  I dommen fastslås det, at en tysk delstatslov, som i forbindelse med en offentlig byggekontrakt kræver overholdelse af mindstelønnen i henhold til en særlig kollektiv overenskomst, som ikke finder generel anvendelse, er uforenelig med EU-direktivet om udstationering af arbejdstagere, sammenholdt med EF-traktatens artikel 49 om fri bevægelighed for tjenesteydelser.

  Forelæggende Ret:

  Oberlandesgericht Celle. (Sagsnr. 13 U 72/06)

  Referencer:

  Wiedmann, Ariane: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008 p.308-310

  Samling af afgørelser:

  2008 side I-01989

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 11.august 2006

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 20. september 2007

  Dom af 3. april 2008

   

  Dokumenter fra Folketinget:

  EU-noter:
  EF-Domstolen fastslår, at et tysk krav om mindsteløn i en offentlig udbudskontrakt er i strid med EU's udstationeringsdirektiv 
  EU-note (072) E 27 af 3. april 2008

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Beskæftigelsesministeriets notat vedr. regeringens afgivelse af skriftligt indlæg i præjudiciel sag ved EF-Domstolen 
  Alm. del - bilag 108 af 14. december 2006

  Spm. om begrænsning af friheden til at levere tjenesteydelser og aflønning ved udførelsen af tjenesteydelsen, til udenrigsministeren (Dansk intervention i retssagen)
  Alm. del (072) – spørgsmål 42 af 18. februar 2008

  Erklæring fra kommissionsformand José Manuel Barroso og EU-kommissær Vladimír Špidla om vedtagelsen af henstillingen vedr. udstationering af arbejdstagere 
  Alm. del (072) – bilag 205 af 8. april 2008

  Spm. om forhindringer i Lissabontrataten for nye Rüffert-domme (C-346/06), til udenrigsministeren 
  L 53 (072) – spørgsmål 548 af 11. april 2008

  Spm. om konsekvenser af Rüffert-dommen (C-346/06) for danske kommuners udbudsmateriale, til udenrigsministeren 
  L 53 (072) – spørgsmål 549 af 11. april 2008

  Spm. om, i hvilke tilfælde arbejdstagernes beskyttelse kan betragtes som et tvingende alment hensyn, jf. Rüffert-dommen (sag C-346/06), til udenrigsministeren 
  L 53 (072) – spørgsmål 572 af 11. april 2008

  Spm. om der har været rejst sager, der stiller spørgsmålstegn ved landenes konfliktret og den nordiske aftalemodel, til udenrigsministeren, kopi til beskæftigelsesministeren 
  Alm. del (072) – spørgsmål 72 af 22. april 2008

  Spm. om hvilke juridiske overvejelser, der lå til grund for, at regeringen valgte at intervenere i Rüffert-sagen, til udenrigsministeren, kopi til beskæftigelsesministeren 
  Alm. del (072) – Spørgsmål 78 af 24. april 2008

  1. udkast til beretning om en social protokol i tilknytning til Lissabontraktaten 
  Alm. del (072) – bilag 300 af 3. juni 2008

  Spm. om kommentar til henvendelse af 4/6-08 fra LO Storbyerne vedr. sikring af konfliktretten, til statsministeren, kopi til udenrigsministeren 
  Alm. del (072) – spørgsmål 113 af 10. juni 2008

  Notat om vurdering af Rüffert-dommen 
  Alm. del (08) – bilag 4 af 6. oktober 2008

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik