C-350/06 Schultz-Hoff (DOM)

Sagen omhandler: Arbejdsvilkår – tilrettelæggelse af arbejdstiden – direktiv 2003/88/EF – ret til årlig betalt ferie – sygeorlov – årlig ferie, som falder sammen med sygeorlov – godtgørelse for en årlig betalt ferie, der ikke er holdt ved udløbet af arbejdskontrakten på grund af sygdom.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  (Forenet med sag C-520/06)
   

  Artikel 7, stk. 1 i Direktiv 2003/88 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for nationale retsforskrifter eller praksis, hvorefter en arbejdstager, som er på sygeorlov, ikke er berettiget til at holde en årlig betalt ferie i løbet af den periode, hvor han har sygeorlov.

  Direktiv 2003/88 er heller ikke til hinder for nationale retsforskrifter eller praksis, hvorefter en arbejdstager under sygeorlov er berettiget til at holde en årlig betalt ferie i løbet af den periode, hvor han har sygeorlov.

  Det er således overladt til medlemsstaterne at fastsætte betingelserne for udøvelsen og gennemførelsen af retten til årlig betalt ferie i deres nationale lovgivning ved at præcisere de konkrete omstændigheder, hvorunder arbejdstagerne kan gøre brug af denne ret, uden at medlemsstaterne dog kan fastsætte nogen form for betingelser for selve stiftelsen af denne ret, der direkte er fastsat i nævnte direktiv.

  Forelæggende Ret:

  Landesarbeitsgericht Düsseldorf

  Referencer:

  Common Market Law Reports 2007 Vol.2 p.491-498 Arbeit und Recht 2006 p.412-413 (résumé)

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 21. august 2006

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 24. januar 2008

  Dom af 20. januar 2009

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål: 
  EUU alm. del - svar på spørgsmål 4, fra udenrigsministeren - beskrivelse af EF-Domstolens dom i sag C-277/08 om betydningen for danske ferieregler 
  Alm. del (09) – svar på spørgsmål 4 af 22. december 2009 

  Rapport om Implementeringsudvalgets rapport om ferie og sygdom - (Europaudvalget) 
  Alm. del (10) – bilag 12 af 7. oktober 2010

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik