C-415/06 Stahlwerk Ergste Westig GmBH mod Finanzamt Düsseldorf-Mettmann (AFSLUTTET VED KENDELSE)

Sagen omhandler: Præjudicielle spørgsmål – besvarelse, der klart kan udledes af retspraksis – anvendelse af procesreglementets artikel 104, stk. 3 (Domstolens procesreglement, art. 104, stk. 3) (jf. præmis 9 og 10).

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Anmodning om præjudiciel afgørelse – Bundesfinanzhof – fortolkning af artikel 56 EF, artikel 57, stk. 1, EF og artikel 58 EF – fradrag for underskud, der hidrører fra et fast driftssted i et tredjeland, i et hjemmehørende selskabs skattepligtige fortjeneste – afvisning af fradragsret under henvisning til en bilateral overenskomst, der er indgået mellem de to stater til undgåelse af dobbeltbeskatning.

  En national beskatningsordning, hvorefter et selskab, der har hjemsted i en medlemsstat, ved opgørelsen af sit resultat ikke kan fradrage underskud, der hidrører fra et fast driftssted, der er beliggende i et tredjeland, påvirker overvejende udøvelsen af etableringsfriheden som omhandlet i artikel 43 EF til 48 EF. Disse bestemmelser kan ikke påberåbes i en situation vedrørende et sådant driftssted, der er beliggende i et tredjeland.

  Forelæggende Ret:

  Bundesfinanzhof (Sagsnr. I R 116/04)

  Referencer:

  Koch, Heinrich: Ist die Anrechnung ausländischer Betriebsstättenverluste in Deutschland möglich?, Recht der internationalen Wirtschaft 2007 p.371-377

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 11. oktober 2006

   

  Dokumenter fra Folketinget:

  Notat om dansk indlæg i Domstolens sag vedr. Stahlwerk Ergste Westig GmbH mod Finanzamt Düsseldorf-Mettmann 
  Alm. del - bilag 246 af 13. marts 2007

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik