C-491/06 Danske Svineproducenter mod Justitsministeriet (DOM)

Sagen omhandler: Direktiv 91/628/EØF - beskyttelse af dyr under transport - gennemførelse - skøn - husdyr af svinearter - over otte timers transporttid - minimumshøjde for hvert af køretøjets niveauer - lastetæthed.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  EF-Domstolen har i en dom af 8. maj 2008 fastslået, at Danmark i princippet handlede inden for sit skøn, da direktiv 91/628/EØF om beskyttelse af dyr under transport blev implementeret i dansk ret.

  Domstolen overlader det dog til Vestre Landsret at tage stilling til, om de danske regler - for så vidt som de måtte forstyrre de frie varebevægelser og markedsordningernes funktion - er objektivt nødvendige og proportionale med det formål, de forfølger.

  Forelæggende Ret:

  Vestre Landsret. (Sagsnr. B-1129-05)

  Referencer:

  UfR 2006.2738V 


  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse: 28. november 2006

  Dom af 8. maj 2008


  Dokumenter fra Folketinget:

  EU-noter:
  EF-Domstolen evaluerer den danske implementering af direktivet om svinetransporter 
  EU-note (072) E 38 af 16. maj 2008

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Orienterende notat om den præjudiciel sag C-491/06, Danske Svineproducenter, ifm. transport af dyr 
  Alm. del - bilag 299 af 16. april 2007

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik