T-270/06 Lego Juris A/S mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) (DOM)

Sagen omhandler: EF-varemærker - ansøgning om et tredimensionelt EF-varemærke - rød Lego-klods - absolut registreringshindring - tegn, som udelukkende består af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat - artikel 7, stk. 1, litra e, nr. ii), i forordning (EF) nr. 40/94 - bevisførelse.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Dommen er nu appelleret ved Sag C-48/09 P: Appel iværksat den 2. februar 2009 af Lego Juris A/S til prøvelse af dom afsagt af Retten i Første Instans

  Lego Juris A/S har anlagt sag mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) med påstand om at afgørelse af den 10. juli 2006 vedrørende figurmærket »LEGO klods« for varer i klasse 28 med krav på »farven rød« annulleres.

  Lego hævder, at forordning (EF) nr. 40/94 tilsidesættes med den anfægtede afgørelse, i det omfang den nævnte bestemmelse og denne bestemmelses formål heri fejlfortolkes, og derudover i det omfang bestemmelsen heri bringes i anvendelse på noget, der ikke er genstand for den varemærkebeskyttelse, som tildeles med den omtvistede registrering.

  Dommen:

  1) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

  2) Lego Juris A/S betaler sagens omkostninger.

  Referencer:

  Aaen Skovbo, Eva: Varen som sit eget varemærke, Ugeskrift for Retsvæsen B 2010 p.23-31

  Dokumenter fra Domstolen:

  Stævning af 25. september 2006

  Dom af 12. november 2008

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik