C-139/07 P Kommissionen mod Technische Glaswerke Ilmenau (DOM)

Appel iværksat den 8. marts 2007 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber til prøvelse af dom afsagt den 14. december 2006 af Retten i Første Instans (Femte Afdeling) i sag T-237/02, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Appel af sag T-237/02
   

  Appelantens (Kommissionens) søgsmålsgrunde:

  Ifølge Retten i Første Instans' og De Europæiske Fællesskabers Domstols faste praksis har parterne i sager om undersøgelse af støtte ikke ret til aktindsigt, og dermed heller ikke støttemodtageren. Det følger heraf, at Rettens konstatering i præmis 87-89 i den appellerede dom, hvorefter der ikke foreligger særlige omstændigheder, der åbenbart taler for at afslå den anmodede aktindsigt, er retlig ukorrekt.

  Det er tværtimod på baggrund af retspraksis åbenbart, at de omhandlede dokumenter i deres helhed var omfattet af en undtagelse fra retten til aktindsigt, og at der af den grund ikke skulle foretages en individuel vurdering af hvert enkelt dokument.

   

  Dokumenter fra Domstolen:

  Appel iværksat den 8. marts 2007

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 8. september 2009

   

  Folketingets dokumenter:

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 13. november 2009

  Offentligt referat fra Europaudvalgets møde den 13/11-09, alm. del (09) – bilag 116 af 1. december 2009

  Bilag/udvalgsspørgsmål: 
  Notat vedr. sag ved EF-Domstolen: Dansk intervention i C-139/07 - aktindsigt i statsstøttesag, alm. del (09) – bilag 70 af 10. november 2009

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik