C-158/07 Förster mod IB-Groep (DOM)

Sagen omhandler: Fri bevægelighed for personer - studerende, som er statsborger i en medlemsstat, rejst til en anden medlemsstat for at følge en uddannelse dér - studiestøtte til studerende til dækning af leveomkostninger - unionsborgerskab - artikel 12 EF - retssikkerhed.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  1) En studerende, der befinder sig i en situation som sagsøgeren i hovedsagen, kan ikke påberåbe sig artikel 7 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1251/70 af 29. juni 1970 om arbejdstageres ret til at blive boende på en medlemsstats område efter at have haft beskæftigelse dér, for at få opnå en studiestøtte til dækning af leveomkostninger.

  2) En studerende, der er statsborger i en medlemsstat, og som er rejst til en anden medlemsstat for at fuldføre sine studier, kan påberåbe sig artikel 12, stk. 1, EF for at opnå en studiestøtte til dækning af leveomkostningerne, såfremt den pågældende har opholdt sig i en vis periode i værtsmedlemsstaten. Artikel 12, stk. 1, EF er ikke til hinder for at stille krav over for statsborgere fra andre medlemsstater om forudgående bopæl i fem år.

  3) Under omstændigheder som dem, der foreligger i hovedsagen, er fællesskabsretten, herunder særligt retssikkerhedsprincippet, ikke til hinder for at anvende et bopælskrav, hvorefter retten til en studiestøtte til dækning af leveomkostninger for studerende fra andre medlemsstater er betinget af, at den pågældende har tilbagelagt bopælsperioder forud for indførelsen af bopælskravet.

  Forelæggende Ret:

  Centrale Raad van Beroep, Holland

  Referencer:

  Von Papp, Konstanze: EuGH zieht Notbremse zum Schutze der sozialen Sicherungssysteme der Mitgliedstaaten bei Unterhaltsstipendien für Studenten, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2009 p.87-90

  Samling af Afgørelser:

  2008 side I-08507

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 22. marts 2007

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 10. juli 2008

  Dom af 18. november 2008

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i sag C-158/07, Förster 
  Alm. del (072) – bilag 238 af 28. april 2008

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik