C-197/07 Aktieselskabet af 21. november 2001 mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked, TDK Corp. (FORKASTET)

Sagen omhandler: EF-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om TDK som EF-ordmærke – ældre EF-figurmærke TDK – ældre nationale ord- eller figurmærker TDK – relativ registreringshindring – renommé – utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Appel iværksat den 12. april 2007 af Aktieselskabet af 21. november 2001 til prøvelse af dom i sag T-477/04 afsagt af Retten i Første Instans 6. februar 2007

  Appelleen er forkastet.

  Dokumenter fra Domstolen:

  Appel: 12. april 2007 til prøvelse af dom i sag T-477/04 afsagt af Retten i Første Instans

  Kendelse af 12. december 2008 (Appellen forkastet)

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik