C-299/07 Galatea BVBA mod Sanoma Magazines Belgium NV (DOM)

Dommen vedrører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked (direktivet om urimelig handelspraksis).

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  (Slået sammen med C-261/07 ved kendelse af 29. august 2007)
   
  Den 23. april 2009 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-261/07, C- 299/07 VTB-VAB NV m.fl. mod Total Belgium NV. 
   

  Domstolen fastlægger i afgørelsen, at direktivet om urimelig handelspraksis er til hinder for en national forbudsbestemmelse i den belgiske lov af 14. juli 1971 om markedsføring samt forbrugeroplysning og beskyttelse. Der er efter den belgiske bestemmelse tale om et forbud mod enhver ydelse af tilgift over for forbrugeren, som afgives af en sælger. Enhver ydelse af tilgift over for forbrugeren, som afgives af flere sælgere, der handler ud fra fælles interesse er ligeledes forbudt. Der er efter loven fastsat visse undtagelser til bestemmelsen.

  Det kan imidlertid ikke udelukkes, at dommen kan have konsekvenser for Danmarks mulighed for at opretholde specialforbuddene i markedsføringslovens § 10 om rabatkuponer og § 11 om købsbetingede konkurrencer - se bilag 439 nedenfor.

  Forelæggende Ret:

  Rechtbank van Koophandel te Antwerpen

  Referencer:

  Jan Trzaskowski (2010). Om den unionsretlige markedsføringsret. Ugeskrift for Retsvæsen U2010B.145.

  Nina Holst-Christensen og Freja Sine Thorsboe (2009). EF-Domstolens seneste domme. EU-ret og Menneskeret, 6/2009, s. 382-85.

  Wittmann, Heinz: EuGH: Zugabenverbot vor dem Fall?, Medien und Recht 2008 p.283-284


  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 27. juni 2007

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 21. oktober 2008

  Dom af 23. april 2009 

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  EU-domstolens afgørelse i sag mod Total Belgium NV
  Alm. del (08) – bilag 439 af 19. juni 2009

  Samrådsspørgsmål:
  Samrådsspm. om hvorfor den danske stat valgte ikke at bi-intervenere i sagerne C-261/07, C-299/07 og C-304/08, der har virkning på den danske markedsføringslov 
  EUU Alm. del (09) – samrådsspørgsmål Q af 15. juni 2010

  Link til samrådet på EUU-dagsorden d. 22. juni 2010

  Link til referatet af samrådet (Alm. del (09) – bilag 485, s. 1433-41)

  Bilag:
  Spm. om ministeren vil spørge Dansk Erhverv og Forbrugerrådet, om de har bedt regeringen bi-intervenere i EU-Domstolssagen C-304/08, til udenrigsministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren, alm. del (09) – spørgsmål 93 af 22. juni 2010

  Spm. om hvori det juridiske nybrud består i forbindelse med dommene i følgende sager ved EU-Domstolen: C-261/07, C-299/07 og C-304/08?, alm. del (09) – spørgsmål 94 af 22. juni 2010

  EUU alm. del - svar på spørgsmål 94, fra udenrigsministeren - om hvori det juridiske nybrud består i forbindelse med dommene i følgende sager ved EU-Domstolen: C-261/07, C-299/07 og C-304/08, alm. del (09) – Svar på spørgsmål 94

  Øvrige bilag:
  Ministeren bedes bekræfte, at han agter at fortsætte sin forgængers linje med hensyn til at bevare markedsføringslovens forbud mod rabatkuponer m.v. – uanset at nyere domme fra EF-domstolen har sat det danske specialforbud under pres.
  Besvarelse af spørgsmål 191 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 14. april 2010

  Vil ministeren  arbejde  for,  at  en  revision  af EU-direktivet  om  urimelig handelspraksis bliver prioriteret højt og søgt fremskyndet? 
  Besvarelse af spørgsmål 192 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 14. april 2010

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik