C-306/07 Ruben Andersen mod Kommunernes Landsforening (DOM)

Sagen omhandler: Underretning af arbejdstagere - direktiv 91/533/EØF - artikel 8, stk. 1 og 2 - anvendelsesområde - arbejdstagere »omfattet« af en kollektiv overenskomst - begreberne »midlertidig« arbejdskontrakt og »midlertidigt« ansættelsesforhold.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Direktiv 91/533/EØF skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for nationale retsforskrifter, som fastsætter, at en kollektiv overenskomst, der sikrer gennemførelsen af dette direktivs bestemmelser i national ret, finder anvendelse på en arbejdstager, selv når denne ikke er medlem af en organisation, som er deltager i en sådan overenskomst.

  Forelæggende Ret:

  Højesteret (Sag 487/2005)

  Referencer:

  Ugeskrift for Retsvæsen A 2009 p.1845-1854

  Kristiansen, Jens: Uorganiserede lønmodtageres stilling ved overenskomstimplementering af EU-direktiver - HD af 17/04 2009 (U2009.1845H), Juristen 2009 p.189-194

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 3. juli 2007

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 19. juni 2008

  Dom af 18, december 2008

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål: 
  Skriftligt indlæg i præjudiciel sag C-306/07 Ruben Andersen mod Kommunernes Landsforening på vegne af Skælskør Kommune, alm. del bilag 33 af 19. oktober 2007

  EU-noter:
  EF-Domstolens støtte til den danske aftalemodel vedr. kollektive overenskomster, EU-note (08) E 26 af 19. december 2008

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik