C-319/07 P Specialarbejderforbundet mod Kommissionen (appel af dom i T-30/03) DOM

Sagen omhandler: Appel – foranstaltninger til skattelettelse for sømænd om bord på fartøjer, der er registreret i det danske internationale skibsregister – beslutning fra Kommissionen om ikke at gøre indsigelse − annullationssøgsmål − begrebet »interesseret part« − fagforening − formaliteten.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Appel iværksat den 11. juli 2007 af 3F, tidligere Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) til prøvelse af dom afsagt den 23. april 2007 af Retten i Første Instans (Anden Udvidede Afdeling) i sag T-30/03, Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

  Kendelsen afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 23. april 2007, SID mod Kommissionen (sag T-30/03), annulleres delvis, for så vidt som Retten har undladt at tage stilling til 3F’s argumenter, dels om 3F’s konkurrencesituation i forhold til andre fagforeninger ved forhandlinger om kollektive overenskomster, der gælder for søfolk, dels de sociale elementer, som følger af de pågældende skattemæssige foranstaltninger vedrørende søfolk, der er ansat på fartøjer, der er registreret i det danske internationale skibsregister.

  Sagen hjemvises til Retten i Første Instans, således at denne kan træffe afgørelse om den af 3F nedlagte påstand om annullation af Kommissionens beslutning K(2002) 4370 endelig udg. af 13. november 2002 om ikke at gøre indsigelse mod danske skattemæssige foranstaltninger, der finder anvendelse på sømænd om bord på fartøjer, der er registreret i det danske internationale skibsregister.

  Referencer:

  Chérot, Jean-Yves: Chroniques. Aides d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 4 p.146-148

  Domstolens dokumenter:

  Appel: 11. juli 2007

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 5. marts 2009

  Dom af 9. juli 2009

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag: 
  Notat om dansk intervention i sag om godkendelse af danske skatteordninger for tredjelandes statsborgere i DIS (sag T-30/03) , alm. del (09) – bilag 178 af 15. januar 2010 

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik