C-364/07 Spyridon Vasilakis m.fl. mod Dimos Kerkyras (AFSLUTTET)

Sagen omhandler: Anmodning om præjudiciel afgørelse – Monomeles Protodikio Kerkyras – fortolkning af § 5, stk. 1 og 2, i bilaget til Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP (EFT L 175, s. 43) – ansættelseskontrakt indgået med offentlig myndighed – begrebet objektive omstændigheder, som kan begrunde fornyelse, uden begrænsning, af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede kontrakter – begrebet flere på hinanden følgende kontrakter.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Sagen handler om hvorvidt de nationale retter – så vidt muligt – skal fortolke den nationale ret i overensstemmelse med et direktiv, som efter fristens udløb er gennemført i national ret, fra (a) det tidspunkt, hvor direktivet trådte i kraft, eller (b) det tidspunkt, hvor fristen for direktivets gennemførelse i national ret udløb, eller (c) det tidspunkt, hvor de nationale gennemførelsesbestemmelser trådte i kraft?

   

  Forelæggende Ret:

  Monomeles Protodikio Kerkyras


  Samling af Afgørelser:

  2008 side I-00090

   

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 2. august 2007

  Kendelse afsagt 12. juni 2008

  Afsluttet i 2008 


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af dansk indlæg i C-364/07, Spyridon Vasilakis, om tidsbegrænset ansættelse, alm. del (072) – bilag 57 af 18. december 2007

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik