C-42/07 Liga Portuguesa de Futebol Profissional og Baw International (DOM)

Sagen omhandler: Artikel 49 EF – restriktioner for den frie udveksling af tjenesteydelser – drift af hasardspil via internettet.

  • Direkte
  • Præjudicel
  • Denne artikel dækker disse emner:
    Anmodningen er blevet fremsat i forbindelse med en tvist mellem på den ene side Liga Portuguesa de Futebol Profissional og Bwin International Ltd, tidligere Baw International Ltd, og på den anden side Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vedrørende bøder, som de to førstnævnte er blevet pålagt af bestyrelsen i sidstnævnte med den begrundelse, at de har overtrådt den portugisiske lovgivning om udbud af hasardspil via internettet.

    Domstolen kender for ret:

    Artikel 49 EF er ikke til hinder for en medlemsstats lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, som forbyder erhvervsdrivende som Bwin International Ltd, der er etableret i andre medlemsstater, hvor de lovligt udbyder tilsvarende tjenesteydelser, at udbyde hasardspil via internettet på den nævnte medlemsstats område.

    Forelæggende Ret:

    Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto

    Referencer:

    Lars Kjølbye (2010). EF-Domstolenes praksis i 2009. EU-ret og Menneskeret, 1/2010, s. 10-11.


    Dokumenter fra Domstolen:

    Anmodning om præjudiciel afgørelse af 2. februar 2007

    Generaladvokatens forslag til afgørelse af 14. oktober 2008

    Dom af 8. september 2009

    Spørgsmål & svar


    Søg i alle spørgsmål og svar
    Stil dit eget spørgsmål

    Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

    Ring til os på
    Tlf: +45 3337 3337
    Stil os et spørgsmål
    Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
    Følg os på Facebook
    Følg os på Twitter
    Folketingets cookiepolitik