C-459/07 Veli Elshani mod Hauptzollamt Linz (DOM)

Sagen omhandler: EF-toldkodeksen - artikel 202 og artikel 233, stk. 1, litra d) - toldskyldens opståen - indførsel af varer på ikke forskriftsmæssig måde - beslaglæggelse og konfiskation - toldskyldens ophør - det tidspunkt, hvor beslaglæggelsen skal finde sted.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Unabhängiger Finanzsenat, Auβenstelle Graz, Østrig, forelagde den 9. oktober 2007 EF-Domstolen to præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af toldkodeksens artikel 233, litra d), og betingelserne for ophør af toldskyld i medfør af denne bestemmelse.

  Dommen siger, at Artikel 202 og artikel 233, stk. 1, litra d), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2700/2000 af 16. november 2000, skal fortolkes således, at for at toldskylden ophører, skal beslaglæggelsen af varer, som er blevet indført på ikke forskriftsmæssig måde i Fællesskabets toldområde, ske inden de nævnte varer passerer det første toldsted, som er beliggende inden for dette område.

  Forelæggende Ret:

  Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz (Østrig)

  Referencer:

  Mosbrucker, Anne-Laure: Extinction de la dette douanière, Europe 2009 Juin Comm. nº 237 p.28

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 9. oktober 2007

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 4. november 2008

  Dom af 2. april 2009 


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Kammeradvokatens notat vedr. dansk indlæg i sagen Veli Elshani mod Hauptzollamt Linz 
  Alm. del (072) – bilag 108 af 31. januar 2008

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik