C-473/07 Association nationale pour la protection des eaux og rivières og Association OABA (IPPC-direktivet)(DOM)

Sagen omhandler: Forurening og skader - direktiv 96/61/EF - bilag I - punkt 6.6, litra a) - intensiv fjerkræavl - definition - begrebet »fjerkræ« - det maksimale antal dyr pr. anlæg.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Sagen, som er en anmodning fra Frankrig om en præjudiciel afgørelse, vedrører om vagtler, agerhøns og duer er omfattet af det nugældende IPPC-direktiv.

  Dommens første del fastslår, at begrebet ”fjerkræ” i punkt 6.6 i bilag 1 til det nugældende IPPC-direktiv skal fortolkes således, at det (også) omfatter vagtler, agerhøns og duer. I sammenhæng hermed fastslår dommen, at vagtler, agerhøns og duer er omfattet af begrebet ”fjerkræ” i IPPC-direktivet selvom BREF-dokumentet for intensiv fjerkræavl og svineavl ikke omfatter disse fugle.
  BREF-dokumentet er således ikke bestemmende for, hvad der er omfattet af direktivet, det giver blot en status over den tekniske viden inden for de bedst tilgængelige avlsteknikker på en række væsentlige områder.

  Forelæggende Ret:

  Conseil d'État

  Referencer:

  Simon, Denys: Modalités de transposition, Europe 2009 Mars Comm. nº 117 p.8

  Samling af Afgørelser:

  2009 side I-00319

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 25. oktober 2007

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 6. november 2008

  Dom af 22. januar 2009

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål: 
  Miljøministeriets materiale vedr. forslag om industrielle emissioner (IPPC-direktivet) 
  KOM [2007] 0844 – bilag 3 af 18. juni 2009 (s. 3-4)

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik