C-489/07 Messner (DOM)

Sagen omhandler: Direktiv 97/7/EF – forbrugerbeskyttelse – fjernsalg – forbrugerens brug af sin fortrydelsesret – erstatning for værdiforringelse til sælger.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Artikel 6, stk. 1, andet punktum, og artikel 6, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for en national lovgivning, hvorefter sælgeren kan forlange, at forbrugeren betaler erstatning for værdiforringelsen ved brug af et gode, der er erhvervet i henhold til en aftale om fjernsalg, i et tilfælde hvor sidstnævnte rettidigt har udøvet sin fortrydelsesret.

  Bestemmelsen er imidlertid ikke til hinder for, at forbrugeren pålægges at betale erstatning for værdiforringelse ved brug af godet i tilfælde af, at den pågældende har gjort brug af godet på en måde, der er uforenelig med civilretlige principper, såsom princippet om god tro eller forbuddet mod uberettiget vinding, på den betingelse, at direktivets formål og navnlig virkningen og effektiviteten af fortrydelsesretten ikke bringes i fare, hvilket det påhviler den nationale ret at afgøre.

  Forelæggende Ret:

  Amtsgericht Lahr, Tyskland

  Referencer:

  Eickelmann, Sarah: No General Requirement to Pay Compensation for the Use of Goods after Withdrawal from a Distance Contract, European Law Reporter 2009 p.398-403

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 5. november 2007

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 18. februar 2009

  Dom af 3. september 2009

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik