C-514/07 P Sverige mod Kommissionen (appel af T-36/04 Association de la presse internationale ASBL (API) mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber) (DOM)

Retten i Første Instans afsagde den 12. september 2007 dom i sag T-36/04, API mod Kommissionen. Sagen var anlagt af jounalistsammenslutningen, Association de la presse internationale ASBL (API) mod Kommissionen for manglende aktindsigt i Kommissionens indlæg i en række retssager. Kommissionen havde givet aktindsigt i afsluttede præjudicielle forelæggelser, men nægtet aktindsigt i en række verserende og afsluttede direkte sager.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Appel af sagen T-36/04 API mod Kommissionen

  Sverige har den 22. november 2007 iværksat en appelsag, C-514/07 P, hvori Sverige har nedlagt påstand om, at dommen ophæves med hensyn til frifindelsen af Kommissionen vedrørende afslaget på aktindsigt i de verserende direkte sager.

  Regeringen har interveneret i appelsagen til støtte for Sverige og har i sit indlæg i sagen gjort gældende, at aktindsigtsforordningen skal fortolkes således, at institutionerne ved en anmodning om aktindsigt i alle tilfælde har en pligt til at foretage en konkret vurdering af dokumenter, der falder inden for aktindsigtsforordningens anvendelsesområde. Regeringen har ligeledes gjort gældende, at dommen bør opretholdes m.h.t. de afsluttede direkte sager.

  Dokumenter fra Domstolen:

  Forenet med sagerneC-528/07 P og C-532/07 P ved kendelse

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 1. oktober 2009

  Dom af 21. september 2010

   

  Folketingets dokumenter: 

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 13. november 2009

  Offentligt referat fra Europaudvalgets møde den 13/11-09 
  Alm. del (09) – bilag 116 af 1. december 2009

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af danske indlæg i EF-Domstolens sag C-514/OP, aktindsigt i afsluttede retssager 
  Alm. del (072) – bilag 392 af 11. august 2008

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik