C-549/07 Wallentin-Hermann mod Alitalia (DOM)

Sagen omhandler: Luftbefordring - forordning (EF) nr. 261/2004 - artikel 5 - kompensation og bistand til passagerer i tilfælde af en flyafgangs aflysning - fritagelse for kompensationspligt - aflysning, der skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Domstolen har den 22. december 2008 afsagt dom i en sag om flypassagerers ret til kompensation i tilfælde af aflysning af flyafgange. Domstolen fastslår, at et flyselskab som hovedregel ikke kan afvise at betale EU-godtgørelse til flypassagererne ved aflysning med henvisning til, at flyet havde tekniske problemer.

  Forelæggende Ret:

  Handelsgericht Wien

  Referencer:

  Burtenshaw, Clara: No emergency exit for airlines - ECJ upholds law entitling passengers to compensation for cancelled fligths, Friederike Wallentin-Hermann v Alitalia, Bulletin of international legal developments 2008 Vol.24 p.277-279

  Am Ende, Moritz: Erwartung, Wartung, Überraschung - EuGH stärkt Passagierrechte bei Flugannullierung, European Law Reporter 2009 p.23-25

  Samling af Afgørelser:

  2008 side I-11061

  Dokumenter fra Domstolen:

  Dom af 22. december 2008

  Pressemeddelelse af 22. december 2008 


  Folketingets dokumenter:

  EU-noter:
  EF-Domstolens styrkelse af flypassagerers ret til kompensation ved aflysninger 
  EU-note (08) E 25 af 5. januar 2009

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik