C-551/07 Deniz Sahin mod Bundesminister für Inneres (DOM)

Sagen omhandler: Procesreglementets artikel 104, stk. 3 - direktiv 2004/38/EF - artikel 18 EF og 39 EF - ret til respekt for familielivet - opholdsret for en tredjelandsstatsborger, som er indrejst til en medlemsstats område som asylansøger og efterfølgende har indgået ægteskab med en statsborger i en anden medlemsstat.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Domstolen har i kendelse af 19. december 2008 under henvisning til, at de præjudicielle spørgsmål er afklaret i EF-domstolens retspraksis, jf. procesreglementets artikel 104, stk. 3, afsluttet sagen med begrundet kendelse.

  Den dom, som EF-domstolen henviser til er Metock-dommen af 25. juli 2008. EF-domstolen anfører med henvisning til Metock-dommen, at bestemmelserne i direktivet ikke opstiller krav om, at unionsborgeren allerede skal have stiftet familie på det tidspunkt, hvor han rejser til værtslandet, for at familiemedlemmer, som er tredjelandsstatsborgere, kan drage fordel af de rettigheder, som følger af direktivet


  Forelæggende Ret:

  Verwaltungsgerichtshof - Østrig

  Referencer:

  Gerhartl, Andreas: Aufenthaltsrecht von Familienangehörigen, Migralex 2009 p.63-65

  Samling af Afgørelser:

  2008 side I-10453

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 11. december 2007

  Dom (kendelse) af 19. december 2008

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af indlæg i EF-Domstolens præjudicielle sag, C-551/07, Sahin 
  Alm. del (072) – bilag 202 af 4. april 2008

  Notat om afgivelse af dansk indlæg i EF-Domstolens præjudicielle sag C-127/08, Metock 
  Alm. del (072) – bilag 266 af 15. maj 2008

  EF-Domstolens præjudicielle sag C-551/07, Sahin 
  Alm. del (08) – bilag 137 af 6. januar 2009

  EU-noter:
  Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed 
  EU-note (072) E 56 af 21. august 2008

  EF-Domstolen stadfæster Metock-dommen 
  EU-note (08) E 27 af 6. januar 2009

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik