C-555/07 Kücükdeveci mod Swedex GmbH & Co. KG (DOM)

Sagen omhandler: Princippet om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder – direktiv 2000/78/EF – national lovgivning om afskedigelse, hvorefter der ikke med henblik på beregning af afskedigelsesfristen tages hensyn til beskæftigelsesperioder, som arbejdstageren har tilbagelagt inden det fyldte 25. år – foranstaltningens berettigelse – nationale bestemmelser, der er i strid med direktivet – den nationale rets rolle.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Uddrag af dommen:
  Unionsretten, og navnlig princippet om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder, som konkretiseret ved Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, skal fortolkes således, at den er til hinder for nationale bestemmelser som de i hovedsagen omhandlede, hvorefter beskæftigelsesperioder, som arbejdstageren har tilbagelagt før det fyldte 25. år, ikke tages i betragtning ved beregningen af afskedigelsesfristen.

  Det påhviler en national ret, der skal afgøre en tvist mellem private, at sikre sig, at princippet om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder, som konkretiseret ved direktiv 2000/78, overholdes, idet den om fornødent skal undlade at anvende enhver modstridende national bestemmelse, uanset om den udøver den beføjelse, som den har i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 267, stk. 2, TEUF, til at forelægge Den Europæiske Unions Domstol præjudicielle spørgsmål om fortolkningen af dette princip.

  Forelæggende Ret:

  Landesarbeitsgericht Düsseldorf

  Referencer:

  Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008 p.1786-1791

  Schubert, Claudia: Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2009 p.519-520

  Repasi, René: Die Reichweite des allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes bei der Richtlinienumsetzung, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.756-757

   

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 13. december 2007

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 7. juli 2009

  Dom af 19. januar 2010 

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af dansk indlæg i sag C-555/07, Kücükdeveci, aldersdiskrimination 
  Alm. del (072) – bilag 209 af 8. april 2008

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik