T-183/07 Polen mod Kommissionen (DOM)

Retten i Første Instans fastslår i to nye domme, at EU-landene har enekompetence til at fastsætte den samlede mængde af kvoter for CO2-udledning i deres nationale tildelingsplaner. Planerne er led i de enkelte landes implementering af Kyoto-protokollen.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  NB Sagen er anket ved C-504/09

  Retten fastslår, at Kommissionen ikke kan gribe ind i denne ret, men kan alene tage stilling til om direktivets kriterier for fastsættelsen af kvoterne er overholdt. Samt at Kommissionen ikke må erstatte beregninger, som EU-landenes nationale tildelingsplaner er baseret på, med beregninger baseret på Kommissionens egen metode.

  Se også T-263/07 Estland mod Kommissionen

  Referencer:

  Michel, Valérie: Des rôles respectifs de la Commission et des Etats dans la limitation des gaz à effet de serre, Europe 2009 Novembre Comm. nº 431 p.38-39

  Dokumenter fra Domstolen:

  Sag anlagt den 27. maj 2007

  Dom af 23. september 2009

  Domstolens pressemeddelelse af 23. september 2009 


  Folketingets dokumenter:

  EU-noter:
  Retten i Første Instans fastslår, at Kommissionen ikke kan bestemme lofter for nationale CO2-kvoter pga. medlemsstaters enekompetence, EU-note (08) E 69 af 25. september 2009

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik