T-256/07 People’s Mojahedin Organization of Iran mod Rådet for Den Europæiske Union (DOM)

Sagen omhandler: Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - restriktive foranstaltninger truffet mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme - indefrysning af midler - annullationssøgsmål - ret til forsvar - begrundelse - domstolsprøvelse.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  EF-Domstolens Ret i Første Instans har den 23. oktober 2008 fastslået, at opførelsen af Peoples’ Mojahedin Organisation of Iran (herefter PMOI) på EU’s terrorliste skal annulleres.

  Det er anden gang Retten underkender EU’s terrorliste for så vidt angår denne organisation. Første gang var i 2006. Rettens seneste dom vedrører gyldigheden af to rådsafgørelser, nemlig:

  - Rådets afgørelse 2007/445 af 28. juni 2007, som opretholder PMOI på EU’s terrorliste på trods af Rettens dom fra 2006, som fastslog, at EU’s terrorliste fra 2005 skulle annulleres for så vidt angik PMOI

  - Rådets afgørelse 2007/868 af 20. december 2007 som opretholder PMOI på EU’s terrorliste på trods af et britisk ankenævns afgørelse om, at den underliggende britiske afgørelse om at forbyde PMOI var ulovlig.

  Se også sagerne:

  T-228/02 Organisation des Modjahedines du Peuple d’Iran (PMOI) mod Rådet

  T-284/08 People’s Mojahedin Organization of Iran mod Rådet for Den Europæiske Union

  Referencer:

  O'Meara, Noreen ; Widder, Elmar: (Un)-Freezing the funds of the People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI), Bulletin of international legal developments 2008 Vol.23 p.268-270

  Samling af afgørelser:

  2008 side II-03019

  Dokumenter fra Domstolen:

  Dom af 23. oktober 2008


  Folketingets dokumenter:

  EU-noter:
  EF-Domstolen underkender for anden gang opførelsen af PMOI på EU’s terrorliste, EU-note (08) E 10 af 27. oktober 2008

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik