T-326/07 Cheminova m.fl. mod Kommissionen (afvisning af optagelse af malathion) (DOM)

Sagen omhandler: Plantebeskyttelsesmidler – aktivstoffet »malathion« – manglende optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF – annullationssøgsmål – søgsmålskompetence – formalitet – vurderingsprocedure – EFSA’s vurdering – ulovlighedsindsigelse – artikel 20 i forordning (EF) nr. 1490/2002 – fremlæggelse af nye undersøgelser – artikel 8, stk. 2 og 5, i forordning (EF) nr. 451/2000 – berettiget forventning – proportionalitet – ligebehandling – princippet om god forvaltningsskik – ret til kontradiktion – subsidiaritetsprincippet – artikel 95, stk. 3, EF samt artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, i direktiv 91/414.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Sagsøgernes påstande
  Påstand om annullation af Kommissionens beslutning 2007/389/EF af 6. juni 2007 om afslag på at opføre malathion i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof (EUT L 146, s. 19)

  Konklusion
  1)Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

  2)Cheminova A/S, Cheminova Agro Italia Srl, Cheminova Bulgaria EOOD, Agrodan, SA og Lodi SAS bærer deres egne omkostninger og betaler omkostningerne afholdt af Kommissionen, herunder omkostningerne i forbindelse med sagen om foreløbige forholdsregler.

  Referencer:

  Dupont-Lassalle, Julie: Autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, Europe 2009 Novembre Comm. nº 434 p.40-41

  Domstolens dokumenter:

  Stævning af 30. august 2007

  Dom af 3. september 2009

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik