C-127/08 Metock (DOM)

Sagen omhandler: Direktiv 2004/38/EF - unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på en medlemsstats område - familiemedlemmer, som er tredjelandsstatsborgere - tredjelandsstatsborgere, som er indrejst i værtsmedlemsstaten, inden de blev ægtefæller til en unionsborger.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Domstolen anfører i sine præmisser, at familiemedlemmer der ikke er statsborgere i en medlemsstat, kun kan pålægges pligt til at være i besiddelse af et indrejsevisum. Domstolen anfører, at direktivet ikke stiller krav om, at EU-borgeren allerede burde have været gift ved indrejse, for at der er tale om familiesammenføring. Ifølge direktiv 2004/38/EF har man rettigheder som ægtefælle til en borger. Dermed siger dommen at selve omstændigheden at man indgår ægteskab giver mulighed for at påberåbe sig EU’s regler om fri bevægelighed.

  Forelæggende Ret:

  High Court of Ireland

  Referencer:

  Chalmers, Damian: The Secret Delivery of Justice, European Law Review 2008 p.773-774

  Currie, Samantha: Accelerated justice or a step too far? Residence rights of non-EU family members and the Court's ruling in Metock, European Law Review 2009 p.310-326

  Se andre referencer her i EUR-Lex

  Samling af Afgørelser:

  2008 side I-06241


  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 25. marts 2008

  Generaladvokatens forslag til afgørelse: Ingen - fremskyndet proces efter Domstolens procedureregler Art. 104a - læs kendelsen af 17. april 2008

  Dom af 25. juli 2008

  Kommissionens rapport af 11. december om EU-landenes gennemførelse af opholdsdirektivet KOM (2008) 084

  MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET
  om retningslinjer for en bedre gennemførelse og anvendelse af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område - KOM (2009) 0313

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik