C-23/08 Josif Koupatantze mod Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900 (DOM)

forbindelse med to sager anlagt i Tyskland af de græske statsborgere Athanasios Vatsouras og Josif Kouparantze ved Socialgericht Nürnberg (Tyskland) om retten til sociale forsørgelsesydelser i Tyskland, har Sozialgericht Nürnberg (Tyskland) forelagt 3 præjudicielle spørgsmål for EF-domstolen om, 1) hvorvidt artikel 24, stk. 2, i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2004/38 af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (herefter opholdsdirektivet) er forenelig med artikel 12 EF, sammenholdt med artikel 39 EF.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  I sin dom opfordrer Domstolen indledningsvis Sozialgericht til at undersøge sagsøgernes situation i lyset af Domstolens praksis om arbejdstagere. Uanset det begrænsede lønniveau og beskæftigelsens korte varighed kan det nemlig ikke udelukkes, at de nationale myndigheder ud fra en samlet vurdering af det pågældende arbejdsforhold kan anse beskæftigelsen for en reel og faktisk beskæftigelse, hvorved vedkommende således kan anses for »arbejdstager«.

  Forelæggende Ret:

  Sozialgericht Nürnberg

  Referencer:

  Fahey, Elaine: Interpretive legitimacy and the distinctioon between "social assistance" and "work-seekers' allowance": Comment on Vatsouras, European Law Review 2009 p.933-949

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 22. januar 2008 

  Sagen er slået sammen med C-22/08 Athanasios Vatsouras mod Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 12. marts 2009

  Dom af 4. juni 2009


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af dansk indlæg i sag C-22/08 Athanasios Vatsouras og C-23/08 Josif Koupatantze mod Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900
  Alm. del (072) – bilag 329 af 10. juni 2008

  Spm. om sager ved EF-Domstolen C-22/08 og C-23/08 vedr. retten til sociale ydelser i et andet EU-land, til udenrigsministeren 
  Alm. del (072) – spørgsmål 122 af 7. juli 2008

  EU-noter:
  EF-Domstolen fastslår, at EU-arbejdssøgende kan have ret til økonomiske ydelser, som kan lette deres adgang til arbejdsmarkedet 
  EU-note (08) E 51 af 9. juni 2009

  § 20-spørgsmål:
  Om socialydelser til unionsborgere 
  2008-09 – svar på § 20-spørgsmål (S 2390) af 1. juli 2009

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik