C-271/08 Kommissionen mod Tyskland (Indbetaling af arbejdsmarkedspensionsordninger) (DOM)

EU-Domstolen slår i dommen fast, at Tyskland tilsidesatte EU’s udbudsregler, da der blev indgået en aftale om arbejdsmarkedspension for kommunalt ansatte uden først at sende den i EU-udbud. Aftalen indebar, at pensionsmidlerne skulle placeres hos bestemte forsikrings- institutioner og -selskaber. Domstolen fastslår samtidig, at de sociale formål, arbejdstagerinddragelsen og solidaritetsprincippet, der forfølges med den tyske pensionsaftale, kunne varetages gennem udbudsbetingelserne. Regeringen er i færd med at overveje, om dommen får betydning for danske arbejdsmarkedspensionsordninger.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Domstolen fastslår samtidig, at de sociale formål, arbejdstagerinddragelsen og solidaritetsprincippet, der forfølges med den tyske pensionsaftale, kunne varetages gennem udbudsbetingelserne. Regeringen er i færd med at overveje, om dommen får betydning for 
  danske arbejdsmarkedspensionsordninger. 

  Læs meget mere om dommen i EU-konsulentens EU-note

  Referencer:

  Nina Holst-Christensen og Freja Sine Thorsboe (2010). EF-Domstolens seneste domme. EU-ret og Menneskeret, 4/2010, s. 266-72.

  Kingreen, Thorsten ; Pieroth, Bodo ; Haghgu, Katrin: Tarifverträge als Bereichsausnahme des Europäischen Vergaberechts, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2009 p.870-876

  Dokumenter fra Domstolen:

  Kendelse af 5. december 2008 om Danmarks og Sveriges intervention

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 14. april 2010

  Dom af 15. juli 2010

   

  Folketingets dokumenter:

  EU-noter:
  EU-dom fastslår, at en tysk pensionsordning for kommunalt ansatte skulle i EU-udbud, EU-note (09) E 55 af 30. august 2010

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 2. oktober 2009

  Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 2/10-09, alm. del (09) – bilag 47 af 26. oktober 2009 (side 1726)

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Beskæftigelsesministeriets brev samt notat vedrørende EU-Domstolens afgørelse i C 271/08 om tyske arbejdsmarkedspensioner, alm. del (10) – bilag 458 af 22. juni 2011

  Spm. om hvilke initiativer regeringen vil igangsætte for at sikre det danske arbejdsmarkedspensionssystem, til udenrigsministeren, kopi til beskæftigelsesministeren, alm. del (10) – Spørgsmål 41 af 15. november 2010

  EUU alm. del - svar på spm. 41, fra udenrigsministeren - om hvilke initiativer den danske regering vil igangsætte for at sikre det danske arbejdsmarkedspensionssystem i lyset af EU-Domstolens afgørelse i sag C-271/08 om de tyske arbejdsmarkedspensionsordninger? alm. del (10) – svar på spørgsmål 41 af 7. december 2010

  Spm. om hvilke konsekvenser EU-Domstolens afgørelse i C-271/08 om, at offentlige pensioner skal i udbud, kan få for de danske, alm. del (09) – spørgsmål 113 af 21. juli 2010

  Afgivelse af interventionsindlæg i sagen C-271/08 Kommissionen mod Tyskland - arbejdsmarkedspensioner, alm. del (08) – bilag 33 af 21. oktober 2008

  Spm. om sag ved EF-Domstolen der kan have indflydelse på Danmarks system med kollektive overenskomster, til udenrigsministeren, alm. del (072) – spørgsmål 176 af 23. september 2008 

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik