C-277/08 Vicente Pereda (DOM)

Sagen omhandler: Direktiv 2003/88/EF - tilrettelæggelse af arbejdstiden - ret til årlig betalt ferie - sygeorlov - årlig ferie, som falder sammen med sygeorlov - ret til årlig ferie på et andet tidspunkt.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  EF-Domstolen har den 10. september 2009 afsagt en dom, hvori den fastslår, at arbejdstidsdirektivets regler om årlig ferie sikrer arbejdstagere en ret til at afholde deres planlagte ferie på et senere tidspunkt, hvis de på grund af sygeorlov er afskåret fra at holde ferien.

  Forelæggende Ret:

  Juzgado de lo Social nº 23 de Madrid.

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 26. juni 2008

  Dom af 10. september 2009

   

  Folketingets dokumenter:

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 2. oktober 2009 (under punkt 6)

  Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 2/10-09, alm. del (09) – bilag 47 af 26. oktober 2009 (side 1728) 

  Bilag/spørgsmål:
  Spm. om oversendelse af notat, der beskriver EF-Domstolens dom i sag C-277/08, til udenrigsministeren, kopi til beskæftigelsesministeren 
  Alm. del (09) – spørgsmål 4 af 9. oktober 2009

  EUU alm. del - svar på spørgsmål 4, fra udenrigsministeren - beskrivelse af EF-Domstolens dom i sag C-277/08 om betydningen for danske ferieregler 
  Alm. del (09) – svar på spørgsmål 4 af 22. december 2009 

  Rapport om Implementeringsudvalgets rapport om ferie og sygdom - (Europaudvalget), alm. del (10) – bilag 12 af 7. oktober 2010

  EU-noter:
  EF-Domstolens dom vedr. sygdom under ferie, EU-note (08) E 67 af 18. september 2009

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik