C-288/08 Kemikalieinspektionen mod Nordisk Dental AB (DOM)

Sagen omhandler en svensk producent (Nordisk Dental AB) af kviksølvholdig metalpulver til tandfyldningsamalgam, der af de svenske miljømyndigheder (Kemikalieinspektionen) fik afslag på en anmodning om dispensation i henhold til en national svensk regel om forbud mod erhvervsmæssig eksport af kviksølv samt andre kemiske forbindelser og præparater, som indeholder kviksølv. De svenske regler har til formål at beskytte miljøet og menneskers liv og sundhed.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  En svensk domstol (Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen) har forelagt EF-Domstolen tre spørgsmål med henblik på at få afklaret, om direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr er til hinder for en national bestemmelse om forbud mod udførsel af kviksølvholdige amalgam til tandfyldninger, om det har nogen betydning for fortolkningen, at produktet er forsynet med EF-mærkning, samt om den svenske bestemmelse er forenelig med EF-traktatens artikel 29 og 30 vedrørende forbud mod kvantitatiive restriktioner mellem medlemsstaterne.

  Dommen kort:
  Artikel 4, stk. 1, i Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003, skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for en medlemsstats lovgivning som den, der er omhandlet i hovedsagen, der af miljø- og sundhedsbeskyttelseshensyn fastsætter et forbud mod erhvervsmæssig udførsel af kviksølvholdigt amalgam til tandfyldninger, der er forsynet med den i direktivets artikel 17 omhandlede EF-mærkning.

  Forelæggende Ret:

  Svea Hovrätt — Miljööverdomstolen

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 30. juni 2008

  Dom af 19. november 2009  


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af dansk indlæg i EF-Domstolens sag C-288/08, Kemikalieinspektionen mod Nordisk Dental AB, alm. del (08) – bilag 14 af 10. oktober 2008

  Notat om afgivelse af indlæg i EF-Domstolens sag C-288/08, alm. del (08) – bilag 461 af 1. juli 2009


   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik