C-303/08 Metin Boskurt (DOM)

Den tyske forvaltningsdomstol har forelagt EF-domstolen tre præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af EU´s associeringsaftale med Tyrkiet, jf. artikel 7, stk. 1, andet led, i associeringsrådet EØF-Tyrkiets afgørelse nr. 1/80.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Sagsøgeren i sagen er en tyrkisk statsborger, som i 2005 blev udvist af Tyskland på grund af idømmelse af frihedsstraf for voldtægt forbundet med forsætlig legemsbeskadigelse. Det præjudicielle spørgsmål vedrører udvisningsafgørelsens overensstemmelse med ovennævnte associeringsaftale, herunder spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren har bevaret sin retsstilling i henhold til associeringsaftalen, når denne er skilt fra hovedpersonen.


  Forelæggende Ret:

  Bundesverwaltungsgericht


  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 8. juli 2008

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 8. juli 2010

  Dom af 22. december 2010 


  Folketingets dokumenter:

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 11. september 2009

  Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/9-09, alm. del (09) – bilag 13 af 12. oktober 2009

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i sag i EF-Domstolens præjudicielle sag C-303/08, Metin Bozkurt, alm. del (08) – bilag 38 af 27. oktober 2008

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik