C-371/08 Ziebell (Tidl. Nural Örnek) (DOM)

Er beskyttelsen mod udvisning i henhold til artikel 14, stk. 1, i associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 til fordel for en tyrkisk statsborger, der har en retsstilling som omhandlet i artikel 7, stk. 1, første punktum, andet led, i nævnte afgørelse og i de ti forudgående år har haft ophold i den medlemsstat, i forhold til hvilken denne retsstilling gælder, undergivet bestemmelsen i artikel 28, stk. 3, litra a), i direktiv 2004/38/EF, som gennemført i den pågældende medlemsstat, således at der kun må træffes afgørelse om udvisning, hvis afgørelsen er bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed som fastlagt af medlemsstaterne?

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Forelæggende Ret:

  Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

   

  Domstolens dokumenter:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 14. august 2008

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 14. april 2011

  Dom af 8. december 2011

    

  Folketingets dokumenter:

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 11. september 2009

  Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/9-09, alm. del (09) – bilag 13 af 12. oktober 2009

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i EF-Domstolens præjudicielle sag C-371/08, Nural Örnek, alm. del  – bilag 106 af 5. december 2008 

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik