C-400/08 Kommissionen mod Spanien (DOM)

Sagen angår de regler, der efter katalonsk lovgivning findes for at etablere store og mellemstore detailhandelsbutikker og –centre.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  I Katalonien kræves der en særlig etableringstilladelse til etablering af store og mellemstore detailhandelsbutikker eller –centre. Størrelsesgrænserne går ved henholdsvis 2.500kvadratmeter og 500kvadratmeter. De største skal derudover lokaliseres i forhold til samlede bystrukturer over en vis størrelse. Der indgår i vurderingen af, om etableringstilladelse skal gives også vurderinger om, hvorvidt der er et markedsbehov, og hvordan den ansøgte etablering vil påvirke det allerede eksisterende detailhandelsnet. Ansøgerne skal følge en særlig procedure, hvor repræsentanter for de eksisterende butikker deltager i vurderingen.

  Europakommissionen mener, at reglerne i den selvstyrende katalonske region er etableret for at beskytte en butiksstruktur, der favoriserer mindre, lokale butikker på bekostning af store butikscenter og storbutikker, der ofte vil være ejet af koncerner, fra andre EU-lande.

  Men Kommissionens argumentation kan føre til, at Domstolen fastslår, at der heller ikke kan sættes størrelsesgrænser eller lokaliseringskrav ud fra planhensyn.

  Referencer:

  Jakob Waage og Nina Holst-Christensen (2011). EU-Domstolens seneste domme. EU-ret og Menneskeret, 3/2011, s. 188-95.

  Goergen, Patrick ; Sønderby, Hans ; Werlauff, Erik: Planlovgivning om butikscentres placering og størrelse - en "restriktion", der kræver dokumenteret proportionalitet efter EU-retten, EU-ret & menneskeret 3/2011, s. 153-160

  Dokumenter fra Domstolen:

  Sag anlagt den 16. september 2008

  Kendelse af 21. januar 2009 (fransk)

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 7. oktober 2010

  Dom af 24. marts 2011

   

  Folketingets dokumenter:

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 17. december 2010

  Offentligt referat af Europaudvalgets møde 17/12-10, alm. del (10) – bilag 241 af 9. februar 2011 (side 609)

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om EF-Domstolens sag C-400/08 - dansk intervention - størrelse og placering af butikker 
  Alm. del (08) – bilag 464 af 2. juli 2009

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik