C-405/08 Bertram Holst mod Babcook & Wilcox Vølund ApS (DOM)

Direktiv 2002/14/EF har til formål at opstille en generel ramme med minimumskrav vedrørende retten til information og høring af arbejdstagerne i virksomheder eller forretningssteder beliggende i Fællesskabet.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Ifølge Direktivets artikel 7 skal medlemsstaterne sikre, at arbejdstagerrepræsentanterne i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver nyder en sådan beskyttelse og har sådanne garantier, at de kan udføre de opgaver, de har fået, på en hensigtsmæssig måde.

  Direktivet er ikke til hinder for en overenskomstmæssig gennemførelse af direktivet, som indebærer, at en gruppe af arbejdstagere omfattes af den pågældende kollektive overenskomst, selv når denne gruppe af arbejdstagere ikke er medlem af den faglige organisation, som er deltager i overenskomsten, og når denne organisation ikke repræsenterer deres faggruppe, for så vidt som den kollektive overenskomst kan garantere de arbejdstagere, som er omfattet heraf, en effektiv beskyttelse af de rettigheder, som dette direktiv tildeler dem.

  Det fremgår hverken af ordlyden af eller ånden i direktivets artikel 7, at der for at efterkomme bestemmelsens krav skal gælde en skærpet standard for beskyttelse mod afskedigelse for arbejdstagerrepræsentanter. En afskedigelse af en arbejdstagerrepræsentant begrundet i hans egenskab af eller virke som sådan vil imidlertid ikke være forenelig med den beskyttelse som artikel 7 forudsætter


  Forelæggende Ret:

  Vestre Landsret, kendelse af 16/09/2008 (V.L. B-0798-07)


  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 18. september 2008

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 29. oktober 2009

  Dom af 11. februar 2010 


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om skriftligt indlæg i dansk præjudiciel sag, alm. del (08) – bilag 153 af 12. januar 2009

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik