C-45/08 Spector Photo Group og Van Raemdonck (DOM)

Sagen omhandler: Direktiv 2003/6 – insiderhandel – brug af intern viden – sanktioner – betingelser.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Dommens præmisser (uddrag):

  Artikel 2, stk. 1, i direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) skal fortolkes således, at den omstændighed, at en person omhandlet i bestemmelsens stk. 2, som er i besiddelse af intern viden, og som direkte eller indirekte for egen eller tredjemands regning erhverver eller afhænder eller forsøger at erhverve eller afhænde finansielle instrumenter, som denne viden vedrører, med forbehold for overholdelse af forsvarsrettighederne og særligt retten til at kunne afkræfte denne formodning, er ensbetydende med, at personen »benytter denne viden« i bestemmelsens forstand.

  Spørgsmålet om, hvorvidt denne person har overtrådt forbuddet mod insiderhandel, skal vurderes i lyset af direktivets formål, som er at sikre finansmarkedernes integritet og forbedre investorernes tillid, som bl.a. afhænger af, at de stilles lige, og at de er beskyttet mod ulovlig anvendelse af intern viden.

  Forelæggende Ret:

  Hof van Beroep te Brussel (Belgien)

  Referencer:

  Voß, Thorsten: EuGH: Auslegung der Richtlinie über Insider-Geschäfte -"Insiderrecht: Entwarnung für die Transaktionspraxis durch den EuGH", Betriebs-Berater 2010 p.334


  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 8. februar 2008

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 10. september 2009

  Dom af 23. december 2009

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik