C-462/08 Ümit Bekleyen (DOM)

Sagen omhandler: Associeringsaftalen EØF-Tyrkiet – artikel 7, stk. 2, i associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 – ret for et barn af en tyrkisk arbejdstager til at modtage enhver form for tilbud om beskæftigelse i den værtsmedlemsstat, hvor han har fuldført en erhvervsuddannelse – påbegyndelse af erhvervsuddannelse efter forældrenes endelige udrejse af denne medlemsstat.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Sagsøgeren i sagen er en tyrkisk statsborger, som i marts 1999, ti år efter at hun og hendes forældre var udrejst af Tyskland, på ny opnåede opholdsret i Tyskland som studerende.

  Det præjudicielle spørgsmål vedrører spørgsmålet om, hvorvidt artikel 7, stk. 2, i afgørelse nr. 1/80, skal fortolkes således, at den i bestemmelsen nævnte opholdsret også opstår, når et barn, der er født i værtsmedlemsstaten, efter at det med sin familie var vendt tilbage til familiens hjemland, som myndig vender tilbage til værtsmedlemsstaten med henblik på at studere, på et tidspunkt, hvor hendes forældre, som er tyrkiske statsborgere, og som har haft arbejdstagerstatus i værtsmedlemsstaten, definitivt var udrejst derfra allerede ti år tidligere.

  Dommen kort:
  Artikel 7, stk. 2, i afgørelse nr. 1/80 af 19. september 1980 om udvikling af associeringen, vedtaget af associeringsrådet, der blev oprettet ved associeringsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet, skal fortolkes således, at når en tyrkisk arbejdstager har været lovligt beskæftiget i værtsmedlemsstaten i mere end tre år, kan barnet af en sådan arbejdstager i denne medlemsstat, efter at have afsluttet sin erhvervsuddannelse i denne, påberåbe sig retten til adgang til arbejdsmarkedet og den tilsvarende opholdsret, selv om barnet, efter sammen med sine forældre at være vendt tilbage til hjemlandet, er vendt alene tilbage til nævnte medlemsstat for at påbegynde sin uddannelse dér.

  Forelæggende Ret:

  Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

   

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 27. oktober 2008

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 12. november 2009

  Dom af 21. januar 2010


  Folketingets dokumenter:

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 11. september 2009

  Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/9-09, alm. del (09) – bilag 13 af 12. oktober 2009

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af indlæg i EF-Domstolens præjudicielle sag C-462/08, Ümit Bekleyen 
  Alm. del (08) – bilag 227 af 17. februar 2008

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik