C-499/08 Ole Andersen mod Region Syddanmark (DOM)

Spørgsmålet drejer sig om, hvorvidt forbuddet mod aldersdiskrimination i Rådets direktiv af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (2000/78/EF) er til hinder for, at Danmark opretholder en retstilstand, der indebærer at funktionærer, der kan få udbetalt alderspension på fratrædelsestidspunkt, mister retten til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  At afskære en funktionær fra en fratrædelsesgodtgørelse med den begrundelse, at vedkommende kan oppebære en alderspension, udgør forskelsbehandling på grund af alder.

  Vestre Landsret har i en sag anlagt af Ingeniørforeningen i Danmark for Ole Andersen mod Region Syddanmark forelagt EF-Domstolen et præjudicielt spørgsmål. Sagen handler om, hvorvidt Ole Andersen, på trods af at han kan få udbetalt alderspension, som arbejdsgiveren har bidraget til, har krav på fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven. Funktionærlovens § 2 a, stk. 3 fastsætter, at retten til fratrædelsesgodtgørelse bortfalder, hvis funktionæren kan få udbetalt alderspension, som arbejdsgiveren har bidraget til.

  Forelæggende Ret:

  Vestre Landsret

  Referencer:

  Nina Holst-Christensen og Freja Sine Thorsboe (2010). EF-Domstolens seneste domme. EU-ret og Menneskeret, 5/2010, s. 314-29.

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 19. november 2008

  C-499/08&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher" target="_blank">Generaladvokatens forslag til afgørelse af 6. maj 2010

  Dom af 12. oktober 2010

  Pressemeddelelse fra Domstolen

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/spørgsmål:
  Afgivelse af skriftligt indlæg i sag C-499/08 Ingeniørforeningen i Danmark for Ole Andersen mod Region Syddanmark, alm. del (08) – bilag 595 af 30. september 2009


  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:

  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 2. oktober 2009

  Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 2/10-09, alm. del (09) – bilag 47 af 26. oktober 2009 (side 1727)

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik