C-5/08 Infopaq International (DOM)

Sagen omhandler: Ophavsret - informationssamfundet - direktiv 2001/29/EF - artikel 2 og 5 - litterære og kunstneriske værker - begrebet »reproduktion« - »delvis« reproduktion - reproduktion af korte uddrag af litterære værker - avisartikler - midlertidige og flygtige reproduktioner - teknisk proces bestående af en scanning af artiklerne efterfulgt af en konvertering til en tekstfil, en elektronisk bearbejdning af reproduktionen, lagring af en del af denne reproduktion og udprintning heraf.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  En handling, der udføres som led i en datafangstproces, der består i, at der i en computers hukommelse lagres et uddrag af et beskyttet værk bestående af 11 ord samt foretages en udprintning af dette uddrag, kan henføres under begrebet delvis reproduktion som omhandlet i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, såfremt – hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve – de elementer, der herved gengives, er udtryk for disses ophavsmands egen intellektuelle frembringelse.

  Udprintning af et uddrag bestående af 11 ord, der foretages som led i en datafangstproces som den i hovedsagen omhandlede, opfylder ikke betingelsen vedrørende reproduktionens flygtige karakter i artikel 5, stk. 1, i direktiv 2001/29, og denne proces kan følgelig ikke udføres uden tilladelse fra indehaverne af de pågældende ophavsrettigheder.

  Forelæggende Ret:

  Højesteret

  Referencer:

  Schulze, Gernot: Schleichende Harmonisierung des urheberrechtlichen Werkbegriffs?, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2009 p.1019-1022

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 4. januar 2008

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 12. februar 2009

  Dom af 16. juli 2009

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik