C-88/08 David Hütter mod Technische Universität Graz (DOM)

Artikel 1, 2 og 6 i direktiv 2000/78 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv skal fortolkes således, at de er til hinder for en national lovgivning, som udelukker, at der ved fastsættelsen af det løntrin, som kontraktansatte indplaceres på ved ansættelse i den offentlige forvaltning i en medlemsstat, medregnes beskæftigelsesperioder, som er tilbagelagt inden det fyldte 18. år, for ikke at stille den almene skoleuddannelse ringere end den faglige uddannelse og for at fremme unge erhvervselevers optagelse på arbejdsmarkedet.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Selv om en ulige behandling på grund af alder, som foretages af medlemsstaterne, i princippet kan anses for at være objektivt og rimeligt begrundet inden for rammerne af den nationale ret i sådanne formål, således som det er bestemt i artikel 6, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2000/78, kan en sådan ordning imidlertid ikke anses for hensigtsmæssig til at virkeliggøre disse formål i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i samme bestemmelse.

  Hvad angår formålet om ikke at stille den almene skoleuddannelse ringere end den faglige uddannelse findes kriteriet vedrørende den alder, hvor erhvervserfaringen er opnået, ikke at være hensigtsmæssigt til opfyldelse af dette formål, som gælder, uanset hvilken type uddannelse der er fulgt.

  Hvad angår formålet om at fremme integrationen af unge på arbejdsmarkedet, som har fulgt en faglig uddannelse, er en sådan national lovgivning, da den ikke tager hensyn til personernes alder på ansættelsestidspunktet, ikke egnet til at fremme integrationen på arbejdsmarkedet af en kategori af arbejdstagere, som er defineret ved deres unge alder.

  Forelæggende Ret:

  Oberster Gerichtshof

  Referencer:

  Krömer, Daniela: Coming of Age: The Justification Test in Age Discrimination, European Law Reporter 2009 p.301-307

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 27. februar 2008

  Dom af 18. juni 2009


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i østrigsk præjudiciel sag C-88/08 David Hütter mod Technische Universität Graz, alm. del (072) – bilag 318 af 18. juni 2008

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik