C-91/08 Wall AG mod Stadt Frankfurt am Main (DOM)

Sagen omhandler: Koncessionskontrakter om tjenesteydelser – procedure for tildeling – forpligtelse til gennemsigtighed – efterfølgende udskiftning af en underleverandør.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  ”Landgericht Frankfurt am Main” i Tyskland har forelagt en række præjudicielle spørgsmål til EF-domstolen vedrørende fortolkningen af EF-traktaten, herunder artikel 12, 43, 49 og 86, stk.1. samt de af EF-traktaten afledte principper.

  Sagen omhandler en tysk kommunes tildeling af en tjenesteydelseskoncessionskontrakt til en virksomhed. Efter indgåelsen af kontrakten ændrede virksomheden deres underleverandør med kommunens godkendelse.

  De forelagte spørgsmål vedrører blandt andet, hvorvidt de af EF-traktaten udledte principper i forbindelse med indgåelsen af en tjenesteydelseskoncessions kontrakt er overholdt, herunder ved ændringen af kontrakten.

  Derudover har den tyske ret stillet spørgsmål om, hvorvidt en nationaldomstol kan pålægge ordregivende myndigheder at ophæve en ulovligt indgået kontrakt.

  Dommen i uddrag:
  Når ændringer, der er foretaget i bestemmelserne til en koncessionskontrakt om tjenesteydelser, udgør afgørende forskelle i forhold til de bestemmelser, der er lagt til grund for tildelingen af den oprindelige koncessionskontrakt og dermed viser, at parterne er villige til at genforhandle kontraktens grundlæggende elementer, skal alle nødvendige foranstaltninger – i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats nationale retsregler – tillades anvendt til genetablering af gennemsigtigheden i proceduren, herunder en ny tildelingsprocedure.

  Den nye tildelingsprocedure skal i givet fald organiseres efter en fremgangsmåde, der er tilpasset den særlige beskaffenhed af den pågældende koncessionskontrakt om tjenesteydelser, og gøre det muligt for en virksomhed, der er etableret i en anden medlemsstat, at få adgang til de relevante oplysninger vedrørende den nævnte koncession før dennes tildeling.

  Læs hele dommen nedenunder.

  Forelæggende Ret:

  Landgericht Frankfurt am Main

  Referencer:

  Marie Marloth Henze og Martin André Dittmer: Ændring af tilbudsgivers brug af underleverandører efter kontrakttildelingen - i lyste af EU-Domstolens afgørelse i sag C-91/08 Wall. EU-ret og Menneskeret, 6/2010, s. 361-68.

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 28. februar 2008

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 27. oktober 2009

  Dom af 13. april 2010 


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af dansk indlæg i EF-Domstolens præjudicielle sag C-91/08, Wall AG, alm. del (072) – bilag 388 af 8. august 2008

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik