T-250/08 Batchelor mod Kommissionen (DOM)

Der er anlagt et direkte søgsmål mod Kommissionen ved Retten i Første Instans vedrørende aktindsigt i dokumenter i forbindelse med behandlingen af en sag efter direktivet om TV uden grænser, herunder såvel dokumenter fra UK som Kommissionen. Sagsøgeren, Edward Batchelor, har nedlagt påstand om annullation af Kommissionens afgørelse hvorefter Batchelors anmodning om aktindsigt i en række dokumenter afslås.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Ved nævnte afgørelse begrundede Kommissionen dels sit afslag med henvisning til artikel 4, stk. 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning EF nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (herefter forordningen om aktindsigt), hvorefter aktindsigt kan afvises, hvis udbredelse af dokumentet kan være til skade for beskyttelsen af forretningsmæssige interesser eller formålet med inspektioner eller undersøgelser, og dels aktindsigtsforordningens artikel 4, stk. 3, hvorefter aktindsigt bl.a. kan afslås, hvis udbredelse af dokumentet vil være til alvorlig skade for beskyttelsen af institutionernes interne beslutningsproces. Kommissionen har endelig begrundet sit afslag med henvisning til aktindsigtsforordningens artikel 4, stk. 5, hvorefter en medlemsstat kan anmode Kommissionen om ikke at give aktindsigt i dokumenter, som hidrører fra denne medlemsstat.

  Sagens betydning for Danmark
  Mest mulig aktindsigt i EU har høj prioritet for Danmark. Spørgsmål om fortolkningen af forordningen om aktindsigt tillægges derfor stor vægt. Den danske regering lægger blandt andet vægt på, at forordningens undtagelsesbestemmelser fortolkes indskrænkende, og at der altid skal foretages en konkret vurdering af, om der skal gives aktindsigt i et dokument. Af principielle grunde intervenerer regeringen således løbende i sager ved EU-Domstolen med henblik på at bidrage til at sikre den størst mulige åbenhed i forbindelse med arbejdet i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

   

  Dokumenter fra Domstolen:

  Sag anlagt den 18. juni 2008

  Dom af 24. maj 2011

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Intervention i sag T-250/08, Batchelor mod Kommissionen, alm. del (10) – bilag 95 af 24. november 2010

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik