T-29/08 Liga para a Protecção da Natureza mod Kommissionen (DOM)

Sagsøgeren, Liga para a Protecção da Natureza (LPN) har nedlagt påstand om annullation af Kommissionens generalsekretærs afgørelse hvorefter LPN’s anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende opførelse af et vandreservoir i Portugal afslås.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  NB Dommen er nu appelleret ved C-514/11 Forenede sager LPN mod Kommissionen og Finalnd mod Kommissionen

  Ved den nævnte afgørelse begrundede Kommissionen sit afslag med henvisning til en generel undtagelse i artikel 4, stk. 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning EF nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (herefter forordningen om aktindsigt), hvorefter aktindsigt bl.a. kan afslås, hvis udbredelse af dokumentet vil være til skade for beskyttelsen af formålet med inspektioner, undersøgelser og revision.


  Dokumenter fra Domstolen:

  Dom af 9. september 2011

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Sag ved EF-Domstolen om aktindigt i dokumenter på miljøområdet - opførelse af et vandreservoir i Portugal, alm. del (072) – bilag 445 af 23. september 2008


  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik