T-516/08 Eriksen mod Kommissionen (DOM)

Sagen omhandler: Erstatningssag — konsekvenser for folkesundheden af atom­ulykken i Thule (Grønland) — direktiv 96/29/Euratom — Kommissionens manglende vedtagelse af foranstaltninger over for en medlemsstat — søgsmålet åbenbart ugrundet.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Nu appelleret ved C-205/10 P

  Erstatningssag med påstand om erstatning af tab som følge af Kommissionens påståede manglende vedtagelse af nødvendige foranstaltninger med henblik på at forpligte Kongeriget Danmark til at vedtage love og administrative bestemmelser for at efterkomme Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. maj 1996 om fastsættelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling (EFT L 159, s. 1), og til at anvende disse bestemmelser på de arbejdstagere, der var involveret i atomulykken i Thule

  Kommissionen frifindes.

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik