T-532/08 Norilsk Nickel Harjavalta Oy og Umicore mod Kommissionen (AFVIST)

En finsk producent og en belgisk importør (Norilsk Nickel Harjavalta OY og Umicore SA/NV) af fire nikkelcarbonater har anlagt sag mod EU-Kommissionen med henblik på at få ophævet den harmoniserede klassificering og mærkning af disse stoffer på EU's liste over farlige stoffer. Rådets ovennævnte direktiv 67/548/EØF (herefter kaldet stofdirektivet) indeholder bl.a. testmetoder og kriterier for klassificering og mærkning af farlige stoffer.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Direktivet indeholder endvidere en liste over harmoniseret klassificering og mærkning af mere end 8000 stoffer og stofgrupper, der løbende gennem årene er blevet optaget på listen. Listen bliver tilpasset til den tekniske udvikling ved komité- procedure. Listen er senest blevet tilpasset til den tekniske udvikling ved 30. og 31. tilpasning, der blev vedtaget i henholdsvis 2008 og 2009.

  Sagsøgerne har gjort gældende, at den ændrede klassificering i 30. tilpasning ikke er i overensstemmelse med stofdirektivets regler for klassificering af et stof som farligt, idet klassificeringen ikke bygger på stofdirektivets detaljerede kriterier og retningslinjer for brug af videnskabelige data. 17 WTO-medlemslande har givet udtryk for stærk juridisk og proceduremæssig bekymring i forbindelse med notificeringen af klassificeringen af stofferne til WTO.

  Retten vil i første omgang tage stilling til, om sagen kan antages til realitetsbehandling. Kommissionen har gjort gældende, at søgsmålet bør afvises som grundløst, da 30. tilpasning som ovenfor nævnt er ophævet den 20. januar 2009. Endvidere har Kommissionen gjort gældende, at sagsøgerne ikke har søgsmålkompetence, idet de savner en konkret og individuel interesse i sagen.

   

  Dokumenter fra Domstolen:

  Sag anlagt den 5. december 2008

  Kendelse af 7. september 2010 - afvisning 

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af dansk indlæg i sag T-532/08, Norilsk Nickel Harjalvalta og Umicoree S.A./N.V. alm. del (08) – bilag 567 af 11. september 2009

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik