T-539/08 Etimine SA og AB Etiproducts Oy mod Kommissionen (AFVIST)

Sagsøgerne har gjort gældende, at den ændrede klassificering i 30. tilpasning ikke er i overensstemmelse med stofdirektivets regler for klassificering af et stof som farligt, idet klassificeringen ikke bygger på stofdirektivets (Direktiv 67/548/EØF) detaljerede kriterier og retningslinjer for brug af videnskabelige data. Retten vil i første omgang tage stilling til, om sagen kan antages til realitetsbehandling.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Sagen er afvist

  Kommissionen har gjort gældende, at søgsmålet bør afvises som grundløst, da 30. tilpasning som ovenfor nævnt er ophævet den 20. januar 2009. Endvidere har Kommissionen gjort gældende, at sagsøgerne ikke har søgsmålkompetence, idet de savner en konkret og individuel interesse i sagen.

   

  Dokumenter fra Domstolen:

  Sag anlagt den 5. december 2008

  Kendelse af 7. september 2010 - afvisning


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af dansk indlæg i sag T-539/08, Etimine SA og AB Etiproducts Oy 
  Alm. del (08) – bilag 566 af 11. september 2009

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik