C-14/09 Genc (DOM)

Sagen omhandler: Associeringsaftalen EØF-Tyrkiet – associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 – artikel 6, stk. 1 – arbejdstagerbegrebet – udøvelse af en ubetydelig lønnet beskæftigelse – betingelser for fortabelse af velerhvervede rettigheder.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Dommen:

  1) En person, som befinder sig i en situation som den, sagsøgeren i hovedsagen befinder sig i, er arbejdstager som omhandlet i artikel 6, stk. 1, i afgørelse nr. 1/80 af 19. september 1980 om udvikling af associeringen vedtaget af associeringsrådet oprettet ved aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet, forudsat at den omhandlede beskæftigelse er af reel og faktisk karakter. Det tilkommer den forelæggende ret at foretage den nødvendige efterprøvelse af de faktiske omstændigheder med henblik på at vurdere, om dette er tilfældet i den sag, som er blevet indbragt for den.

  2) En tyrkisk arbejdstager som omhandlet i artikel 6, stk. 1, i afgørelse nr. 1/80 kan påberåbe sig den ret til fri bevægelighed, som han har i henhold til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet, selv når formålet med opholdet ved indrejsen i værtsmedlemsstaten er bortfaldet. Så snart en sådan arbejdstager opfylder de betingelser, som er fastsat i artikel 6, stk. 1, kan hans opholdsret i værtsmedlemsstaten ikke underkastes yderligere betingelser, som vedrører tilstedeværelsen af hensyn, som vil kunne begrunde opholdet, eller som vedrører arten af beskæftigelsen.

  Forelæggende Ret:

  Vervaltungsgerichthof, Berlin


  Referencer:

  Nina Holst-Christensen og Freja Sine Thorsboe (2009). EF-Domstolens seneste domme. EU-ret og Menneskeret, 2/2010, s. 94-98.

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 12. januar 2009

  Dom af 4. februar 2010 

    

  Folketingets dokumenter:

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 11. september 2009 

  Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/9-09 
  Alm. del (09) – bilag 13 af 12. oktober 2009

  Bilag/udvalgsspørgsmål:

  Notat om afgivelse af indlæg i EF-Domstolens præjudicielle sag C-14/09, Genc 
  Alm. del (08) – bilag 344 af 28. april 2009

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik