C-245/09 Omalet (DOM)

De to præjudicielle spørgsmål drejer sig om, hvorvidt EF-Traktatens artikel 49 skal anvendes i det foreliggende tilfælde, og om EF-Traktatens artikel 49 er til hinder for den beskrevne belgiske retstilstand, således som den eksisterede på tidspunktet for sagens opståen.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Sagen har principiel betydning for Danmark, fordi sagen rejser spørgsmål om anvendelsen af EF-Traktatens artikel 49 i et tilfælde, hvor der ikke foreligger nogen grænseoverskridende forhold i sagen, dvs. der foreligger såkaldte ”rent interne forhold”.

  Forelæggende Ret:

  Arbeidshof te Brussel

  Referencer:

  Jacob Waage og Nina Holst-Christensen (2011). EF-Domstolens seneste domme. EU-ret og Menneskeret, 1/2011, s. 56-58.

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 6. juli 2009

  Dom af 22. december 2010

    

  Folketingets dokumenter: 

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 15. oktober 2010 

  Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 15/10 (side 87-88)
  Alm. del (10) – bilag 67 af 9. november 

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Dansk indlæg i EF-Domstolens præjudicielle sag C-245/09, Omalet 
  Alm. del (09) – bilag 27 af 16. oktober 2009

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik