C-300/09 Toprak (DOM)

EU-Domstolen afsagde den 9. december 2010 dom i den såkaldte Toprak-sag. Dommen fastslår, at en standstill-bestemmelse i en afgørelse fra Associeringsrådet mellem EU og Tyrkiet fra 1980 er til hinder for enhver stramning i betingelserne for tyrkiske arbejdstageres ret til ophold i EU. Dette gælder også for nationale regler, der først lemper og siden skærper disse betingelser, og selv om skærpelsen ikke medfører strammere regler end dem, der gjaldt før lempelsen.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  (Forenet med C-301/09 Oguz)
   

  Raad van State i Nederlandene, havde forelagt EF-domstolen et præjudicielt spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 13 i Associeringsrådet EØF-Tyrkiets afgørelse nr. 1/80 (herefter afgørelse nr. 1/80), jf. EU´s associeringsaftale med Tyrkiet (herefter Associeringsaftalen). Afgørelse nr. 1/80 trådte i kraft den 1. december 1980.

  Ifølge artikel 13 i afgørelse nr. 1/80, må EU´s medlemsstater og Tyrkiet ikke indføre nye begrænsninger for så vidt angår adgang til beskæftigelse for arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der på de nævnte landes områder har opnået opholds- og arbejdstilladelse i henhold til gældende lovgivning.

  Sagerne vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Toprak og Oguz (Sag C-301/09) på grundlag af artikel 13 kan gøre krav på at få behandlet deres opholdssag efter tidligere gældende mindre restriktive udlændingeregler fra 1983 eller om det er de gældende skærpede regler, der også gjaldt den 1. december 1980, der skal finde anvendelse.

   

  Forelæggende Ret:

  Raad van State (Nederlandene)

   

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 30. juli 2009

  Dom af 9. december 2010 

   

  Folketingets dokumenter:

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 12. februar 2010

  Offentligt referat af Europaudvalgets møde 12/2-10 
  Alm. del (09) – bilag 266 af 1. mars 2010 (s. 694)

  Bilag m.m.
  Afgivelse af indlæg i EF-Domstolens sag C-300/09-301/09, Toprak m.fl. 
  Alm. del (09) – bilag 105 af 30. november 2009

  EU-noter:
  EU-Domstolen: Afgørelsen fra 1980 til hinder for skærpelse af opholdsret over for tyrkiske arbejdstagere 
  EU-note (11) E 38 af 10. marts 2011

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik